BANDERA CROATA

BANDERA CROATA
HRVATSKA ZASTAVA

ZASTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje polozene vodoravno redoslijedom s gornje strane: crvena, bijela i plava s grbom Republike Hrvatske u sredini. Svaka boja cini jednu trecinu sirine zastave. Grb Republike Hrvatske je smjesten u sredini zastave tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio grba zalazi u plavo polje zastave. Sredisnja tocka grba poklapa se s tockom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

ESCUDO CROATA

ESCUDO CROATA
HRVATSKI GRB

domingo, 24 de febrero de 2008viejos escudos croatas : Dalmacia (izq. abajo), Istria y EslavoniaNo hay comentarios: